ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;

Κεντρικά Γραφεία: Κρήτης 74, Θεσσαλονικη - Τηλέφωνο: 2310415556
Κεντρικό: Μητροπόλεως 78 ,Κέντρο Θεσσαλονίκη- Τηλέφωνο: 2310221622  
Υποκ/μα: Δελφών 216, Ντεπώ Θεσσαλονίκη- Τηλέφωνο: 2310407331